Skelbæklund ApS udbyder

Bofællesskab

Fordi vi vil bo lidt bedre end de fleste


Se mere her

Visionen


Vi ønsker at etablere et bofællesskab
som et supplement til det eksisterende boligområde
Skelbæklund i Dianalund ved Sorø.Bofællesskabet Skelbæklund vil være bæredygtigt på flere niveauer:

Socialt

Vi ønsker en varieret beboersammensætning både hvad angår alder og livssituation. Det vil give et bofællesskab med liv i hverdagen og plads til forskellighed.

Økonomi

De 30 til 40 boliger udbydes som ejerboliger hvor alle bidrager økonomisk til etablering af fælleshus, legeplads, urtehave mv. Vi tilbyder arkitekttegnede familiehuse for 1,2 mio kroner + grund.

Energi og ressourcer

Boligerne i Skelbæklund overholder som minimum 2020 kravene. Vi tilstræber bæredygtighed og miljøvenlighed i bebyggelsen og vi håber, at bofællesskabets beboere vil arbejde positivt videre med vores visioner.

Fællesskab

Den kommende ejergruppe sætter selv rammerne for fællesskabets udfoldelse i fremtiden. For eksempel organisering af fællesspisning, mulighed for selvforsyning, graden af økologi mv.

Deleøkonomi

Skelbæklund vil få fælles vaskeri med regnvandsforsyning, fælleshus med køkken og møde-faciliteter og de kommende beboere har mulighed for at udvikle egne ideer omkring deling i hverdagen.

Erfarne arkitekter

Boligerne i bofællesskabet kan opføres i et- eller to-planer i klyngebyggeri, som udarbejdes individuelt i samarbejde med House Arkitekter, der har meget stor erfaring med udvikling af bæredygtige boliger i fælleskaber.

Der er afsat et areal i udstykningen til ca. 30 til 40 boliger som er indlagt i lokalplanen over Skelbæklund.

Omkring hele klyngen tænkes etableret beplantning med frugttræer nødde- og bærbuske til fælles udnyttelse, og hver bolig kan der få et areal udlagt som køkkenhave.

Billede af gårdhaven ved hver bolig i bofællesskabet.
Køkkenet og stuen med udsyn ud mod gårdhaven
Køkkenet med udsyn ud mod baghave og udsigt
Kig ind mod værelse fra stuen
Et kig ind i gårdhaven

Handlingsplan, pris og forpligtelser

Vær med fra begyndelsen og sæt præg på projektet.

House Arkitekterne udarbejder udkast over de forskellige boligtyper, der kan godkendes i bofælleskabet.

Der skal deltage mindst 15 - 20 kommende kommende boligejere, der vil indgå en bindende aftale før projektet påbegyndes. Herefter vil projektet kunne etableres inden for cirka et år, afhængig af årstid ved start.

Boligomkostningerne vil være på ca. 10.000 kr/m² eks. byggemodning og grund.

Fællesarealer er indregnet i grundprisen.

Interesserede / kommende beboere skal danne en interesse og styregruppe, der skal være med til at udvikle projektet, og beskrive de videre retningslinjer for bofællesskabet.